Her kan du kontakte AAPK

Du kan enten sende en email eller dukke op på en klubaften, tirsdag eller torsdag aften og få en snak.